Λεωφόρος Βεΐκου 50, Γαλάτσι

Πρόληψη διαταραχών λόγου & ομιλίας

0-6 μηνών

 • Το μωρό αντιδρά σε ήχους στρέφοντας το κεφάλι του προς την πηγή τους
 • Παράγει ήχους (μ, π, μπ)
 • Ανταποκρίνεται στο ‘όχι’ και αλλάζει τον τόνο της φωνής του
 • Αναγνωρίζει διαφορετικές φωνές

Ζητήστε βοήθεια εάν δεν αντιδρά σε ήχους ή όταν στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει δεν έχει βλεμματική επαφή.

7-12 μηνών

 • Το μωρό καταλαβαίνει το ναι και το όχι
 • Καταλαβαίνει απλές οδηγίες
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις
 • Ακούει και μιμείται τους περισσότερους ήχους
 • Ανταποκρίνεται στο όνομά του

Ζητήστε βοήθεια εάν δεν αντιδρά σε ήχους ή όταν στην προσπάθειά του να επικοινωνήσει δεν έχει βλεμματική επαφή.

13-18 μηνών

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 ή και περισσότερων λέξεων
 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα
 • Παράγει φράσεις 2 λέξεων
 • Συνδυάζει χειρονομίες και φώνηση

Ζητήστε βοήθεια εάν η ομιλία του είναιστάσιμη και δεν έχει δείγματα εξέλιξης.

19-24 μηνών

 • Καταλαβαίνει σύνθετες εντολές
 • Συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα
 • Απαντά στην ερώτηση ‘τι είναι αυτό;’    
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 ή και περισσότερων λέξεων

Ζητήστε βοήθεια εάν η ομιλία του είναι ακατάληπτη, έχει περιορισμένο λεξιλόγιο και δεν χρησιμοποιεί σύντομες φράσεις.

2-3 χρονών

 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, πληθυντικούς, ρήματα στον ενεστώτα/αόριστο  και  αντωνυμίες
 • Προσδιορίζει διάφορα μέρη του σώματος
 • Χρησιμοποιεί φράσεις με 3-4 λέξεις

Ζητήστε βοήθεια εάν η ομιλία του παραμένει ακατάληπτη, δε χρησιμοποιεί άρθρα, προθέσεις, πληθυντικούς και δε σχηματίζει απλές προτάσεις.

3-4 χρονών

 • Καταλαβαίνει τα αντίθετα
 • Χρησιμοποιεί μέχρι 6 λέξεις σε προτάσεις
 • Γενικότερα η ομιλία του πλησιάζει περισσότερο αυτή των ενηλίκων

Ζητήστε βοήθεια εάν η ομιλία του παραμένει ακατάληπτη, χρησιμοποιεί  μικρές και ανοργάνωτες προτάσεις και δυσκολεύεται να επαναλάβει λέξεις και συλλαβές.

4-5 χρονών

 • Μπορεί και μετράει μέχρι το 5
 • Μπορεί να διηγηθεί μια μεγάλη ιστορία
 • Χρησιμοποιεί    γραμματικά    σωστές προτάσεις
 • Απαντάει σε πιο σύνθετες ερωτήσεις

Ζητήστε βοήθεια εάν η ομιλία του παραμένει ακατάληπτη, ο λόγος του δεν έχει σωστή γραμματική και δεν μπορεί να διηγηθεί
απλά γεγονότα.

5-6 χρονών

 • Ονομάζει διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδος
 • Το λεξιλόγιό του είναι αρκετά ανεπτυγμένο
 • Υποβάλλει ερωτήσεις και ανταλλάσσει πληροφορίες

Ζητήστε βοήθεια εάν η ομιλία του παραμένει ακατάληπτη και  περιγράφει  γεγονότα και εικόνες μονολεκτικά ή η δομή των προτάσεων του είναι απλοποιημένη αρκετά.

 

Ηλικίες κατάκτησης συμφώνων & συμφωνικών συμπλεγμάτων

Ηλικία Σύμφωνα Συμπλέγματα

(2,5-3,0)

/μ/, /π/, /μπ/, /τ/, /κ/, /γκ/

-

(3,0-3,6)

/ντ/, /β/, /χ/, /γ/

-

(3,6-4,0)

/φ/, /σ/, /ζ/, /λ/

/σπ/, /πλ/, /κλ/, /βλ/, /κν/, /πν/, /ψ/, /βγ/

(4,0-4,6)

/θ/, /δ/, /ρ/*

/φλ/, /στ/, /σκ/, /ξ/, /χτ/, /τρ/, /κρ/, /σμ/, /μν/

(4,6-5,0)

/τς, /τζ/

/σφ/, /βρ/, /ντρ/, /χν/, /φτ/

(5,0-5,6)

Ξεκάθαρη ομιλία

/γλ/, /γρ/, /στρ/

(5,6-6,0)

Ξεκάθαρη ομιλία

/δρ/, /θρ/, /χτρ/

     
     

*Το /ρ/ είναι ένα σύμφωνο το οποίο μπορεί να κατακτηθεί ακόμα και στην ηλικία των 6 χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας.