Λεωφόρος Βεΐκου 50, Γαλάτσι

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου Και Ομιλίας

0-6 μηνών

 • παράγει ευχάριστους ήχους
 • παράγει διαφορετικό κλάμα αναλόγως την ανάγκη
 • χαμογελάει όταν του απευθύνουν το λόγο
 • αναγνωρίζει οικείες φωνές
 • εντοπίζει ήχους
 • δίνει προσοχή στην ομιλία
 • χρησιμοποιεί φωνήματα όπως ‘μπ’, ‘π’, και ‘μ’
 • ανταποκρίνεται στο όχι και αλλάζει τον τόνο της φωνής του
 • χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει αυτό που θέλει

7-12 μηνών

 • καταλαβαίνει το όχι και το δεν
 • ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις
 • αναγνωρίζει και απαντάει στο όνομά του
 • αναγνωρίζει τα ονόματα απλών αντικειμένων (π.χ. παπούτσι, χυμός, ποτήρι κ.α.)
 • βαβίζει
 • μιμείται ήχους
 • χρησιμοποιεί ήχους και λιγότερο το κλάμα για να τραβήξει την προσοχή
 • δίνει προσοχή όταν κάποιος του μιλάει
 • χρησιμοποιεί την ομιλία εκ προθέσεως για πρώτη φορά
 • χρησιμοποιεί ουσιαστικά σχεδόν αποκλειστικά
 • έχει δημιουργήσει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων

13-18 μηνών

 • μιμείται ολόκληρες λέξεις
 • χρησιμοποιεί τον επιτονισμό των ενηλίκων
 • ηχολαλεί και η ομιλία του είναι μη καταληπτή
 • ορισμένες φορές παραλείπει τα αρχικά σύμφωνα και σχεδόν πάντα τα τελικά
 • ακολουθεί απλές εντολές
 • αναγνωρίζει 1-3 μέρη του σώματος
 • έχει δημιουργήσει εκφραστικό λεξιλόγιο 3-20 λέξεων και παραπάνω (κυρίως ουσιαστικά)
 • συνδυάζει τις χειρονομίες με την ομιλία

19-24 μηνών

 • έχει δημιουργήσει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-100 λέξεων και παραπάνω
 • έχει δημιουργήσει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 λέξεων και παραπάνω
 • αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά με ρήματα και ουσιαστικά με επίθετα
 • χρησιμοποιεί αντωνυμίες
 • ο επιτονισμός στις ερωτήσεις γίνεται πιο σχετικός
 • ρωτάει και απαντάει σε ερωτήσεις τύπου ‘τι είναι αυτό’
 • απολαμβάνει να ακούει ιστορίες
 • αναγνωρίζει 5 μέρη του σώματος
 • κατονομάζει οικεία αντικείμενα
 • κατανοεί βασικές κατηγορίες (π.χ. φαγητό, παιχνίδια κ.α.)
 • δείχνει τις εικόνες που του έχουν ζητηθεί σε ένα βιβλίο

2-3 χρονών

 • η ομιλία του είναι 50% -75% καταληπτή
 • καταλαβαίνει τους όρους ένα και όλα
 • ζητάει μόνο του τουαλέτα
 • ζητάει αντικείμενα κατονομάζοντάς τα
 • αναγνωρίζει αρκετά μέρη του σώματος
 • ακολουθεί διπλές εντολές
 • χρησιμοποιεί φράσεις 2-4 λέξεων
 • εξακολουθεί να ηχολαλεί όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία
 • έχει δημιουργήσει εκφραστικό λεξιλόγιο 50-250 λέξεων και παραπάνω
 • έχει δημιουργήσει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500-900 λέξεων και παραπάνω
 • κάνει πολλά γραμματικά λάθη
 • μιλάει με δυνατή φωνή
 • χρησιμοποιεί σωστά τα φωνήεντα
 • συχνά παραλείπει τα μεσαία σύμφωνα
 • συχνά παραλείπει ή αντικαθιστά τα τελικά σύμφωνα
 • χρησιμοποιεί παρελθοντικούς χρόνους και αντωνυμίες
 • διατηρεί το θέμα συζήτησης σε διάφορους διαλόγους

3-4 χρονών

 • κατανοεί τη λειτουργία αντικειμένων
 • αναγνωρίζει αντίθετες έννοιες (π.χ. μεγάλο-μικρό, μέσα-έξω κ.α.)
 • ακολουθεί διπλές και τριπλές εντολές
 • χρησιμοποιεί την ομιλία του για να εκφράσει τα συναισθήματά του
 • χρησιμοποιεί 4-5 λέξεις σε μια πρόταση
 • μπορεί να εξακολουθεί να ηχολαλεί
 • αντιλαμβάνεται τη διαφορά ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον
 • χρησιμοποιεί πιο συχνά ουσιαστικά και ρήματα
 • έχει δημιουργήσει εκφραστικό λεξιλόγιο 800-1500 λέξεων και παραπάνω
 • έχει δημιουργήσει αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200-2000 λέξεων και παραπάνω
 • αυξάνεται ο ρυθμός ομιλίας
 • η ομιλία του είναι περίπου 80% καταληπτή
 • χρησιμοποιεί ορθά το είμαι, είσαι, είναι
 • αναφέρει 2 γεγονότα με χρονολογική σειρά
 • συμμετέχει σε διαρκείς συζητήσεις
 • τα γραμματικά λάθη μειώνονται ωστόσο μερικά επιμένουν
 • χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό, μέλλοντα χρόνο και συνδέσμους
 • χρησιμοποιεί κτητικά επίθετα και αόριστο χρόνο
 • χρησιμοποιεί σύνθετες προτάσεις

4-5 χρονών

 • μετράει μέχρι το 5 μιμητικά
 • κατανοεί την έννοια των αριθμών μέχρι το 3
 • αντιλαμβάνεται τις έννοιες του χώρου
 • έχει αποκτήσει αντιληπτικό λεξιλόγιο παραπάνω από 10,000 λέξεις
 • δίνει προσοχή σε μικρές απλές ιστορίες και μπορεί να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις
 • απαντάει σε ερωτήσεις με βάση τη λειτουργία
 • ο λόγος του προσομοιάζει περισσότερο σε αυτό των ενηλίκων
 • έχει αποκτήσει εκφραστικό λεξιλόγιο παραπάνω από 900-2000 λέξεις
 • χρησιμοποιεί προτάσεις των 4-8 λέξεων
 • απαντάει σε πολύπλοκες ερωτήσεις
 • ρωτάει για ορισμούς λέξεων
 • μιλάει με συχνότητα περίπου 186 λέξεων το λεπτό
 • μειώνονται οι παραλείψεις και οι αντικαταστάσεις των φωνημάτων
 • εξακολουθεί να παραλείπει μεσαία σύμφωνα
 • η ομιλία του γίνεται κατανοητή από τους ξένους παρότι κάποια αρθρωτικά λάθη επιμένουν
 • διηγείται με ακρίβεια εμπειρίες που είχε από το σχολείο, τους φίλους του, το σπίτι του κ.α.

5-6 χρονών

 • ακολουθεί εντολές που δίνονται μέσα σε μια ομάδα
 • χρησιμοποιεί ερωτήσεις του τύπου ‘πώς’
 • χρησιμοποιεί κατάλληλα παρελθοντικούς και μελλοντικούς χρόνους
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13,000 λέξεων
 • ονομάζει με τη σειρά τις ημέρες της εβδομάδος
 • μετράει μέχρι το 30
 • το λεξιλόγιό του αυξάνεται δραματικά
 • χρησιμοποιεί προτάσεις των 4-6 λέξεων
 • ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις
 • οι προτάσεις του περιέχουν λεπτομέρειες
 • μεταβιβάζει με ακρίβεια μια ιστορία
 • τραγουδάει ολόκληρα τραγούδια
 • επικοινωνεί άνετα με ενήλικες και άλλα παιδιά
 • η γραμματική που χρησιμοποιεί είναι ορθή στις περισσότερες των περιπτώσεων

6-7 χρονών

 • καταλαβαίνει το δεξιά-αριστερά
 • οι περιγραφές του γίνονται περισσότερο περίπλοκες
 • έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20,000 λέξεων
 • κατανοεί τις περισσότερες έννοιες σχετικά με το χρόνο
 • μετράει μέχρι το 100
 • η μορφολογία του είναι πιο σωστή
 • χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή