Λεωφόρος Βεΐκου 50, Γαλάτσι

Διαταραχές ομιλίας


Ομιλία είναι ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε τους ήχους και τις λέξεις. Άτομα με διαταραχές ομιλίας μπορεί να παρουσιάζουν τα εξής:

  • Διαταραχές άρθρωσης (δυσκολία στη σωστή εκφορά ήχων όπως το ‘ρ’, το ‘σ’ κ.α.)
  • Τραυλισμός (επαναλήψεις ήχων, δημιουργία παύσεων ή μπλοκαρισμάτων κατά τη διάρκεια της ομιλίας)
  • Δυσπραξία (δυσκολία στον προγραμματισμό και τον συντονισμό διαδοχικών κινήσεων για την παραγωγή της ομιλίας, το παιδί παρουσιάζει αδυναμία στην οργάνωση και την εκτέλεση αρθρωτικών κινήσεων με τέτοια σειρά ώστε να παράγει ορθά ήχους, συλλαβές και λέξεις)
  • Δυσαρθρία (δυσκολία στον έλεγχο των μυών του στόματος, του προσώπου και του αναπνευστικού συστήματος λόγω μειωμένης ή αυξημένης κινητικότητας ή δύναμης)