Λεωφόρος Βεΐκου 50, Γαλάτσι

Ειδική αγωγή


Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Τα παιδιά που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται από χαμηλές σχολικές επιδόσεις ωστόσο διαθέτουν φυσιολογικό δείκτη νοημοσύνης. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, τα μαθηματικά και δυσλεξία. Μερικά από τα γενικά χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών διαταραχών είναι τα εξής: 

 • Δυσκολία στην ταξινόμηση, την οργάνωση και την αποθήκευση των πληροφοριών που δέχονται από το αρχείο του μυαλού τους 
 • Δυσκολία με την ακολουθία αλληλουχιών (π.χ. δυσκολεύονται να μάθουν τις μέρες της εβδομάδας, τους μήνες, τις εποχές, να δένουν τα κορδόνια τους, να βρίσκουν ένα όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο κ.α.)
 • Εμφανίζουν ‘ανώριμη και ανοργάνωτη’ συμπεριφορά σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους συμμαθητές τους. 
 • Δυσκολεύονται να πάρουν μήνυμα από το τηλέφωνο καθώς πρέπει να ακούν και να γράφουν με γρήγορο ρυθμό.
 • Η προσοχή τους αποσπάται πολύ πιο εύκολα καθώς ταυτόχρονα με την ώρα του μαθήματος προσέχουν π.χ. τα βήματα στο διάδρομο ή τον ήχο από ένα κουδούνισμα με αποτέλεσμα να κουράζονται και περισσότερο.
 • Δυσκολεύονται στο να ακολουθούν περίπλοκες οδηγίες
 • Δυσκολεύονται στην αντιγραφή από τον πίνακα ή στην γραφή καθ’ υπαγόρευση
 • Ορισμένες φορές παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και απροθυμία για τη σχολική εργασία 
 • Κρατάνε με λάθος τρόπο το μολύβι

Πιο συγκεκριμένα στην ανάγνωση

 • καθυστερούν να κατακτήσουν το μηχανισμό της ανάγνωσης συγκριτικά με τους συμμαθητές τους και παρουσιάζουν δυσκολία στο στάδιο του συλλαβισμού
 • μερικές φορές δυσκολεύονται στην κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν
 • συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν (π.χ. γ-χ, ξ-ζ κ.α.)
 • δεν τονίζουν τις λέξεις ή τονίζουν σε λάθος συλλαβή

Πιο συγκεκριμένα στη γραφή και στην ορθογραφία

 • συγχέουν στο γραπτό τους λόγο γράμματα τα οποία μοιάζουν ακουστικά (π.χ. φ-θ, β-δ κ.α.)
 • ξεχνούν την ορθογραφία απλών καθημερινών λέξεων
 • παραλείπουν γράμματα, συλλαβές ή λέξεις
 • δυσκολεύονται με τη χρήση των κεφαλαίων γραμμάτων
 • οι εκθέσεις τους χαρακτηρίζονται ως περιορισμένες με φτωχό λεξιλόγιο
 • οι εκθέσεις τους δεν είναι πάντα εντός θέματος
 • τα γράμματά τους είναι δυσανάγνωστα 
 • δεν τηρούν βασικούς κανόνες ορθογραφίας την ώρα που γράφουν (π.χ. τα ρήματα γράφονται με -ω, τα ουδέτερα με –ι κ.α.) αλλά εάν τους ρωτήσεις προφορικά ‘πως γράφεται’ μια λέξη θα πάρεις τη σωστή απάντηση

Πιο συγκεκριμένα στα μαθηματικά

 • δυσκολία στην εκμάθηση της προπαίδειας
 • δυσκολία στην αναγνώριση μαθηματικών συμβόλων
 • δυσκολία στις μαθηματικές πράξεις και γενικά στους υπολογισμούς
 • δυσκολία στη μνήμη
 • δυσκολία στην κατανόηση ενός μαθηματικού προβλήματος
   

Δυσλεξία


Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει την κατάκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης, της γραφής και της ορθογραφίας. Υπολογίζεται ότι το 1-3% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζει δυσλεξία ενώ περίπου το 20-25% μαθησιακές δυσκολίες. Ορισμένα από τα γενικά χαρακτηριστικά παιδιών με δυσλεξία αναφέρονται παρακάτω:

 • μπορεί να έχουν υψηλό δείκτης νοημοσύνης αλλά χαμηλές σχολικές επιδόσεις
 • δυσκολία στον προσανατολισμό και κακή αίσθηση του χρόνου
 • μπερδεύονται με γράμματα, αριθμούς και λέξεις 
 • παραπονιούνται για ζαλάδες και πονοκεφάλους κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης
 • δυσκολεύονται στη γραφή και την ορθογραφία και συνήθως έχουν δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα
 • έχουν εξαιρετική μακροπρόθεσμη μνήμη αλλά φτωχή μνήμη αναφορικά με πληροφορίες και γεγονότα που δεν έχει βιώσει
 • διαβάζουν κατανοώντας λίγα