Λεωφόρος Βεΐκου 50, Γαλάτσι

Συμβουλευτική γονέων


Ο ρόλος του γονέα είναι αρκετά δύσκολος, απαιτητικός και συχνά δημιουργεί στα άτομα μεγάλο άγχος και σύγχυση καθώς δεν υπάρχει πεπατημένη οδός. Κάθε παιδί είναι διαφορετικό, κάθε γονιός είναι διαφορετικός και ως αποτέλεσμα κάθε δυναμική που αναπτύσσεται στην οικογένεια είναι διαφορετική. 
Στόχος της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει το γονέα να προσδιορίσει την ταυτότητα και τον ρόλο του στην οικογένεια αλλά και να χτίσει διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη προκειμένου να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους με τελικό στόχο την δημιουργία υγιών δεσμών ανάμεσα στα μέλη και κατ’ επέκταση οικογενειακή αρμονία.